Akder Petrol; gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için tüm faaliyet alanlarında "Sürdürülebilir Kalkınma" ilkelerini benimsemiştir.

 

Kuruluş değerlerimiz arasında yeralan insana, çevreye ve topluma saygılı olma ilkesi doğrultusunda;

 


Sorumluluk, amaç ve hedefler ile çevre performansının izlenmesini tanımlayan bir "Çevre Yönetim Sistemi"ni etkin uygulamak,


Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlar kullanarak sürekli iyileştirmek,


Faaliyetlerimizi ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve standartlar ile paydaşlarımızın beklentilerine uyumlu olarak sürdürmek,


Çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın çevre bilincini artırmak başlıca sorumluluğumuzdur.

 

 

Bu kapsamda;


Küresel kaynakları korumak; enerji ve malzemenin verimli kullanılmasını sağlamak,


Kirliliğin önlemek ve atıkların en aza indirmek,


Faaliyetlerimizin ve ürünlerimizin tasarımdan ömür çevrimi sonuna kadar tüm süreçlerde olumsuz çevresel etkilerinin azaltmak hedeflenmektedir.


Bu ilkeler; pazarlama, satış, ürün geliştirme ve yatırım süreçlerinde ve tedarikçi, müşteri ve diğer paydaşlarımızla ilişkilerimizde rehberimiz olacaktır.